Y-tunnus 1971936-5Viherympäristö-lehti 4/2009


Ekoluoto-puisto Wäinö Aaltosen museon viereen

Ekologisuus monimuotoisuus ja helppohoitoisuus teemoina

Teksti ja kuvat: Tero Elsilä


Turkuun Wäinö Aaltosen museon viereen rakennettiin pienimuotoinen puistikko, jossa ennen on ollut muutaman auton parkkialue. Puisto on alun perin kaavoitettu taidemuseon lisärakentamiselle, mutta tarvetta ei ole rakennukselle tullut. Puistosta järjestettiin ideakilpailu. Kilpailun voittaja, Perniön taimisto myös toteutti ekotyyppisen puiston, joka luokitellaan taideteokseksi.

- Ideana on erilaisten kierrätysmateriaalien hyväksikäyttö. Laatoituksessa käytettiin 1950-luvulta peräisin olevia betonilaattoja Nousiaisten Osuuskaupasta. Toisessa paikassa on epäkurantti erä laattoja, joissa paksuus vaihtelee. Tässä kohteessa ei näillä ole sanottavaa merkitystä käytön kannalta. Sf-laatat ovat niinikään kierrätysmateriaalia. Ainoastaan ajoluiskan laatat ovat uusia, kertoo suunnittelun tehnyt Hannu Säilä.

Suunnitelma edellyttää puistikon käyttöä veistospuistona, ja yhdistää museon toiminnot vaihtuville näyttelyille. Säilä pelkäsi, että vaadittu rakennuslupa ja tiukat piirustukset olisivat liiaksi ohjanneet rakentamista.

- Suunnitelma muuntui joustavasti työn edetessä, koska ajatuksena on ettei mitään vietäisi pois. Paikan olemus säilyy, eikä kalliota räjäytetä tai kiviä viedä pois. Esimerkiksi paikalta löytyneet vuonna 1964 puretun makasiinin peruskivet otimme käyttöön sen jälkeen kun museovirasto oli tutkinut ne.

Urheilupuiston kukkulalta valuva vesi otetaan hyötykäyttöön luontaiseen hulevesialtaaseen. Altaan muotoa muutettiin maan alta paljastuneen kallion mukaiseksi. Kaadetut puut kasattiin keoksi ja ne jätetään lahoamaan paikalle. Tällä tavoin voidaan eliöstöä jopa lisätä.

Puisto pyritään tekemään mahdollisimman huoltovapaaksi ja sen vuoksi esimerkiksi yli 120 puuta, pensasta ja perennaa on valittu sen mukaisesti. Kasvit ovat olosuhteita kestäviä kotimaisia kasvikantoja.

- Kasvillisuudeksi valittiin luonnonkasveja paikan mukaan. Luonnon annetaan hoitaa loput. Ne, jotka menestyvät parhaimmin, annetaan kukoistaa, sanoo kasvisuunnitelman laatija Elisa Laine.

Portaiden sivut ovat metallisista jätepaloista ja ruosteiset pinnat jäävät näkyviin. Portaiden keskelle on jätetty kasveille alue. Raudankäppyrät toimivat käsijohteina. Aidan seipäät ovat niinikään romuttamosta uusiokäyttöön tuotuja. Muutamalle autopaikalle jätettiin vielä tilaa ja autojen kulkureittiä varten tarvittiin kulkutie.

Perniön taimitarha on toteuttanut samantyyppisiä puistoja mm. Velkuan Teerpuiston yhteydessä ja LightPress Oy:n ekologisella pihalla, mutta "Ekpuisto" Turussa on viety pisimmälle.

Jos tontille rakennetaan, niin puisto häviää. Toisaalta ulkoalue toi lisätilaa taideteosten esittämiselle. Nyt esillä on Markku Haanpään Aura ja Tiina Valkeapään Muovimaa.- takaisin -

SEURAAVA ARTIKKELI

Ekoluoto - paratiisi keskellä Turkua...
Perniönseudun lehti 25.6.2009