Y-tunnus 1971936-5Viherympäristö-lehti 6/2008

Ekoluoto
Suomen ekologisin taidepuutarha Turkuun

Teksti ja kuvat: Hannu Säilä

Wäinö Aaltosen museo Turussa julisti suunnittelukilpailun museon viereisen parkkialueen muuttamiseksi taiteen esityspaikaksi. Hannu Säilän ja Elisa Laineen ideoima ja suunnittelema ehdotus "Ekoluoto" voitti kilpailun. Perniön Taimisto tulee rakentamaan ja tuottamaan ekokasvit puistoon.
Aurajoen rantaan rakennettavassa Ekoluodossa tulee olemaan lähes 100 lajia luonnon- ja perinnekasveja laajoina istutuksina. Eteläreunaltaan puisto liittyy lehtotyyppiseen puistometsään. Puistoon tulee näyttelytilan lisäksi pieni kosteikko, tuore niitty, keto, kivikko ja minimetsä. Lehtometsän peruskunnostuksesta syntyvät runko- ja oksajäte hyödynnetään puistossa. Niistä tehdään muotoon aseteltu lahopuupino sekä oksista kehä alueen monimuotoisuutta lisäämään. Kaikki alueen hulevedet imeytetään tai ohjataan kasvien käyttöön. Näkö- ja meluesteeksi istutetaan tiheä monikerroksinen minimetsä nopeakasvuisista puista, pensaista ja perennoista. Istutuksia rajaavina elementteinä ja istuimina sekä näkemäesteseinäkkeenä käytetään romukauppojen materiaaleja.
Laatoitettuja alueita on kaksi: Käytetyistä laatoista rakennetaan taideteosten lastausalue ja toinen alue tehdään tontilla olevista reikäkivistä. Myös kaikki rakennusmassat kierrätetään tontilla. Koko puiston pinta-ala, Ekoluoto-nimestäkin päätellen, on alle 2000m2. Hoidon tarve puistossa on pieni, pääasiassa roskien poistoa. Puisto tulee kuulumaan Turku kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeeseen.

Artikkelin kuvateksti:
Ekopiha ja moderni arkkitehtuuri. Kuvamanipulaatiossa on yksityiskohta Velkuan Teersalon rantapuistosta ja rakennus on Villa E96 Hampurissa.


- takaisin -


SEURAAVA ARTIKKELI

Ekologinen piha on osa ympäristöä ...
Viherympäristö-lehti n:o 2/2008