Y-tunnus 1971936-5Pihan Ekoparannus

voidaan tehdä olemassa olevaan pihaan keventämään hoitotöitä ja parantamaan pihan ekologisuutta. Ekoparannus voi sisältää nurmikkoalueen muuttamisen itsehoitavaksi oleskelualueeksi tai vaikka hyötypuutarhaksi. Ekoparannus voi olla sade- ja sulamisvesien imeyttämisjärjestelmän rakentaminen, jossa hulevedet johdetaan hyötypuutarhan tai kukkamaan hyötykäyttöön. Hulevedet voidaan ohjata myös pihalle rakennettavaan kosteikkoon tai vesiaiheeseen.
Ekoparannuksen tarkoitus voi olla pelkästään pihan monimuotoisuuden lisääminen tai perhosien, lintujen ym. pikkuväen elinolosuhteiden parantaminen ja pihan eläinlajien kuten siilien, sammakoiden ja sisiliskojen talvehtimismahdollisuuksien lisääminen.
Ekoparannuksen motiivina voi olla ilmastonmuutoksen hidastaminen. Esim. autotallin katon muuttaminen viherkatoksi hidastaa ilmaston lämpenemistä.

- takaisin