Y-tunnus 1971936-5Ekopiha on helppohoitoinen


Alueen luontaiset olosuhteet, pohjamaan laatu, tontin kosteus- ja valo-olosuhteet huomioidaan. Kasvialueet suunnitellaan siten, että maanparannuksia ei juurikaan tarvita.
Nurmikkoalueita sijoitetaan EkoPihalle vähän, harkiten ja motivoidusti. Kasvit ovat helppohoitoisia ja vahvoja luonnon- ja maatiaiskasvilajeja, jotka pärjäävät ilman jatkuvaa huolenpitoa. EkoPihan kasvialueita suunniteltaessa käytetään enemmän mielikuvitusta kuin vierasperäisten kasvien loistoa.
EkoPihalla kitkeminen, kastelu ja haravointi on minimoitu tai kokonaan historiaa katteita ja maanpeitekasveja käytettäessä. Rakentamisessa ja materiaaleissa huomioidaan ekologisuus. Pihan kiveysalueiden supistaminen vähentää laattojen määrän lisäksi myös päällysrakennekerrosten materiaalien, kuljetuksien ja rakennustöiden kustannuksia. Sade- ja sulamisvesien imeytysjärjestelmissä vesi ohjataan kasvien käyttöön. Ne muodostuvat kustannuksiltaan kevyemmäksi kuin hulevesien viemäröinti ja kasvien ostovesikastelu

- takaisin