Y-tunnus 1971936-5Kaarina-lehti 8.10.2008

Luonnonkasvit ovat laiskan puutarhurin unelma

Painotalon ekopihalla kukkii 70 lajiketta

Sari Järvinen
Krossi

Painotalon ekopihalla kukkii 70 lajiketta LightPressin sisääntuloväylän vierusta on mylIerretty. Kuop­pia on kaivettu tiheään ja vaa­leahiuksinen nainen taputtaa kurjenkelloa paikoilleen. Ym­pärillä paistattelevat vastais­tutetut keltasauramot, päivän­kakkarat ja punakärsämöt.
- Tähän tulee myös pietar­yrtti ja eri korkuisia maksaruo­hoja, yhteensä yli 70 eri lajia, puutarhuri Elisa Laine Perni­ön Taimistosta kertoo.
Mikä huimaava määrä. Mik­si 100 neliön alalle istutetaan moinen rykelmä perennoja?
- Siten puutarhasta tulee monimuotoinen ja vastustus­kykyinen. Jos tietty laji tuhou­tuu, joku toinen valtaa siltä alaa, Laine sanoo.
Puutarhuri möyhii pohjaa ekologiselle puutarhalIe. Mul­lan sisään ei kelpuuteta mui­ta kuin kotimaisia, Suomessa tuotettujen perennoja, jotka kestävät ulkomaisia varmem­min paikalliset olosuhteet.
Ekopuutarha on lähes hoi­tovapaa. Sitä ei tarvitse lan­noittaa eikä kastella. Jos on satamatta kaksi kuukaut­ta, kasvit eivät kuole: ne ovat vain pienempiä. Uusimistar­ve on lähes nolla, puutarhu­ri ja kuvataitelija Hannu Säilä toteaa.

Säilän ja Perniön Taimiston kehittämä ekopiha kuulostaa laiskan puutarhurin unelmal­ta. Mutta miten on kukkien näyttävyyden laita?
- Lajeja on niin paljon, että alue on ilo silmälle. Olemme rajanneet paikan, johon tu­lee vain sinivalkoisia kukinto­ja ja toiselle puolelle sisääntu­loväylää tulee valkoinen alue. Muuten tässä on sekaväriä, Säilä sanoo.
Värikirjo sopii hyvin LightPressille, sillä graafisel­la alalla toimivalle yrityksel­le värit ovat tärkeitä. Tärkeää oli myös puutarhan ekologi­suus, koska yritys on panos­tanut toiminnassaan kierrä­tykseen.
- Kierrätämme kaikki tulos­tuksessa käytettävät värikasetit ehkä jopa perusteellisemmin kuin muissa painoissa, tuo­tantojohtaja Sami Lujala ker­too.

Perniön Taimisto uskoo uuden tuotemerkkinsä, Ekopihan, valtaavan alaa kuin hy­väkasvuinen vuorenkilpi kalliorinteessä. Perennat ovat muodissa ja ekologisuuteen halutaan panostaa.
- Uskon luonnonkukkien käytön lisääntyvän. Nyt kau­punkialueilla näkee vain har­voin lapsuudesta tuttuja niit­tykukkia, Laine sanoo.
Toisaalta yksivuotiset, ulko­mailla tuotetut kesäkukat kuk­kivat tänäkin vuonna runsaina ja näyttävinä monella pihal­la. Niiden kuljetus ja tuottaminen lisää saasteita. Se harmit­taa ekopuutarhuri Säilää.
- Bensa-asernilta kesäkuk­kia ostetaan hetken mielijoh­teesta. Tarjouksella niitä voi saada kolme yhden hinnalla. Hinnoista en uskalla varmak­si sanoa, mutta kotimaiset perennat eivät ole ihan halvim­masta päästä.

Seuraavaksi Säilä iskee kuok­kansa Wäinö Aaltosen muse­on vieressä olevaan multaan. Perniön Taimisto voitti Turun kaupungin suunnittelukilvan ja aikoo rakentaa joen lähelle puutarhan jossa voi pitää ulkonäyttelyitä.
- Luonnonkasvien osal­ta sinne tulee samantyylinen paikka kuin tähän pihalle. Turkuun olemme suunnitel­leet myös pientä vesialuetta ja tiheää metsää. Aidan aiom­me tehdä romukaupasta löy­tyvällä materiaalilla ja se ver­hoillaan kasveilla. Siitä tulee Suomen ekologisin puutarha, Säilä suunnittelee.

Artikkelin kuvateksti:
Hannu Säilä on istuttanut auringon tarkkaa tulostusta lupaavan kyltin alle keltasauramoita, jotka ovat vanhoja värikasveja


- takaisin -


SEURAAVA ARTIKKELI

Lyhyesti:
Turun Sanomat 3.10.2008