Y-tunnus 1971936-5Viherympäristö-lehti nro 6/2008

Lightpress Oy halusi viihtyisät ekologiset ulkolualueet

teksti ja kuvat Perniön Taimisto

Lightpress Oy on nykyaikainen painotalo Kaarinassa, joka vaatii ekologisuutta käyttämiltään materiaaleilta ja koko tuotantoprosessilta aina kuljetuksiin ja tietysti jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen asti. Kolme vuotta sitten yritys päätti rakennuttaa itselleen uudet toimitilat Krossin teollisuusalueelle Kaarinaan. Heille ei riittänyt, että tilat ovat toiminnan kannalta toimivat vaan yritys halusi parantaa paitsi omien työntekijöiden myös koko alueen viihtyvyyttä.
Omistajat Mirva Hollsten, Sami Lujala ja Jani Turunen halusivat, että kaikki tontilla kasvavat koivut, jotka vain voidaan säilyttää, säilytetään. Rakennuksen suunnittelijaksi valittu arkkitehti Heimo Paukkunen piirsi Lightpressin uudet toimitilat kauniin suomalaisen koivikon keskelle. Rakennus saikin heti tunnustusta: Kaarinan kaupunki palkitsi kunniamaininnalla ympäristöä kaunistavan teollisuusrakennuksen. Toimitilat ovat innostaneet nyt muitakin alueelle rakentavia yrityksiä panostamaan rakennuksen ulkonäköön, toimivathan rakennukset ja niiden pihat näkyvänä imagonrakentajana yritykselle ja koko lähialueelle.
Talvella 2007 Lightpress Oy tilasi Perniön Taimistolta suunnitelman sisääntuloalueen kaunistamiseksi. Kun kummankin yrityksen, tilaajan ja suunnittelija-rakentajan perusarvoihin kuului vahva sitoutuminen ekologisuuteen, oli yhteistyö hedelmällistä. Syksyllä Perniön Taimisto poisti nurmikon ja täytti suunnittelemansa sisääntuloalueen tuottamillaan kasveilla. Lajeja pienelle noin 100 m2 sisääntuloalueelle tuli yli 70 ja kaikki kasvit ovat kotimaisista kantaa olevia luonnon- ja maatiaisperennoja. Kasvit istutettiin sekaistutuksena ja tiheästi, jotta alue mahdollisimman pian täyttyisi eikä näyttäisi vastarakennetulta. Monilajisen sekaistutuksen etuna on sen hoitovapaus, esimerkiksi voikukka ei alueella ole kitkettävä rikkaruoho vaan luonnon oma lisä istutusalueella. Samoin monilajinen sekaistutus antaa kasvien vapaasti järjestäytyä ja vallata alueita olevan kasvualustan ja erilaisten kasvukausien mukaan. Alueelle istutettiin myös kaupunkiympäristöstä kadonneita kasveja kuten ahokissankäpälää (Antennaria dioica), kevätesikkoa (Primula veris) ja varsankelloa (Campanula trachelium). Istutusalue yhdistyy luontevasti tien "ei-kenenkään-maa"-alueeseen ja ottaa haltuunsa ojan ja pientareen villit heinät ja järviruokokasvustot osana ekopihaa. Sisääntuloalueeseen tehtiin myös kaksi kivikkoaluetta ja tuiviosta (Microbiota decussata) pienet havualueet. Ne ovat visuaalisten elementtien lisäksi myös turva- ja talvehtimispaikkoja pikkuväelle kuten sisiliskoille ja hyönteisille. Luontokuvausta harrastava Sami Lujala odottaa nyt kevättä ja perhosia joita hän ensi kesänä voi kuvata työpaikkansa pihalla.


- takaisin -


SEURAAVA ARTIKKELI

Tähän tulee Wamin taidepuisto
Turkulainen 4.12.2008