Y-tunnus 1971936-5Perniönseudun Lehti 23.10.2008


Kiinteistön arvo nousee viherrakentamisen myötä

Minna Urpo

Perniön Taimiston Hannu Säilä ja Elisa Laine lukivat viime viikolla tyytyväisinä kahden vasta julkaistun piharakentamista koskevan tutkimuksen tuloksia. Suomessa ja Kanadassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että hyvin rakennettu piha nostaa kiinteistön arvoa.
Suomalaisessa Kiviteollisuusliiton, Rakennustuoteteollisuuden ja Viheraluerakentajien teettämästä tutkimuksesta selvisi myös, että kuluttajat pitivät kotimaisuutta tärkeänä kriteerinä tuotteiden valinnassa.
Samaan aikaan Suomeen kantautui myös Kanadasta saapunut tutkimusraportti (Literature Re­view of Documented Health and Environmental Benefits Derived from Ornamental Horticultu­re Products), jossa oli vedetty yhteen noin 150 erillisen tutki­muksen tuloksia. Ne osoittavat, että ihmiset ovat valmiita mak­samaan lisähintaa tasokkaasti suunnitellusta, monipuolisesti viherrakennetusta ja hyvin ylläpidetystä talon tai kiinteistön ympäristöstä.
- Esiin nousi sellainenkin seikka, että sijoitettaessa kiin­teistön arvosta viisi prosenttia viherrakentamiseen, kiinteistön jälleenmyyntiarvo nousee 15 prosenttia.
- Leikattu pensasaitakin nosti kiinteistön arvoa nelisen pro­senttia, mainitsee Hannu Säilä.
Asia on ajankohtainen näin epävakaan talouden aikana, kun asuntojen arvon arvellaan jat­kossakin vain laskevan.
- Lähiaikoina myyntiaikeissa oleva tuskin isoa piharemonttia alkaa tehdä, mutta tulevaisuu­den kannalta pihasuunnittelu on kuin rahaa pankkiin pistäisi, vertaa Säilä.
Taloudelliset vaikutukset eivät tutkimuksen mukaan tule vain kiinteistön myyntihinnoista. Kauniin pihan on todettu paran­tavan työtehoa ja tuottavuutta myös työpaikoilla ja kouluissa.
- Vanhustenkin on todettu voivat paremmin ja syövän vä­hemmän särky lääkkeitä, kun ulkona näkyy muutakin kuin betoniseinä.
Perniön Taimisto uskoo ole­vansa Suomen ainoa yritys, joka toteuttaa ekologisuuden huomioon ottaen puutarhan suunnit­telusta käytännön töihin. Myös kaikki käytettävät kasvit kasva­tetaan itse.
- Oma taimisto on tärkeä, sen kautta pystymme pitämään kasvien saatavuuden hyvänä. Monien kotimaisten kasvien kasvupaikat ovat hävinneet, jo­ten luonnossa niitä esiintyy enää harvakseltaan, kertovat Hannu Säilä ja Elisa Laine.

Artikkelin kuvateksti:
Elisa Laine esittelee punatammea, joka on tämän vuodenajan yksi värikkäimmistä kasveis­ta. Perniön Taimisto kas­vattaa itse käyttämän­sä kasvit myös suuriin pihasuunnitelmiin


- takaisin -


SEURAAVA ARTIKKELI

Perniön Taimisto tekee Ekoluodon Wäinö Aaltosen museon pihalle

Perniönseudun Lehti 6.10.2008